a

نمودار سازمانی

همانگونه که در نمودار ملاحظه می گردد ساختار سازمانی شرکت به صورت ماتریسی می باشد. در این ساختار که یک ساختار دوبعدی است در یک بعد مدیران بخش های تخصصی جهت انجام وظایف مختلف و در بعد دیگر مدیران پروژه های مطالعاتی و نظارتی قرار دارند که به صورت ماتریسی به هم مربوط می شوند.

قابل ذکر است که کارایی ساختار سازمانی شرکت در آینده با استفاده از برنامه ریزی استراتژیک و فرایندهای ممیزی کنترل و در صورت نیاز نسبت به اصلاح و یا تکمیل آن اقدام خواهد شد.

مشاهده نمودار سازمانیشماره های تماس

021- 88707720

021- 88351667

آدرس

تهران ، يوسف آباد ، خيابان جهان آرا ، خيابان ٣١ ( شريفي ) ، پلاك ٥٢