حوزه های فعالیت

راهسازی
راه آهن
قطار شهری
ابنیه(پل و تونل و ...)
مدیریت طرح
مشاور کارفرما
نظارت بر اجرای پروژه
مقاوم سازی
تقاطعاتشماره های تماس

021- 88707720

021- 88351667

آدرس

تهران ، يوسف آباد ، خيابان جهان آرا ، خيابان ٣١ ( شريفي ) ، پلاك ٥٢