a

پروژه ها بر اساس کارفرمایان نام کارفرما: اداره كل راه و ترابري مازندران

بزرگراه ها و راه های اصلی و فرعی
استان وضعیت پروژه نوع خدمات نام کارفرما طول پروژه نام پروژه
مازندران در دست اقدام نظارت اداره كل راه و ترابري مازندران 76 نظارت بر اجرای عملیات روکش آسفالت قطعه دوم محور رودهن – آمل - بابل
مازندران در دست اقدام نظارت اداره كل راه و ترابري مازندران 32 نظارت بر اجرای عملیات روکش آسفالت محور ساری – قائم شهر - بابل
مازندران در دست اقدام نظارت اداره كل راه و ترابري مازندران 20 نظارت بر اجرای عملیات تعریض و بهسازی و روکش آسفالت محور قائمشهر– شیرگاه– بابل– گنج افروز– آسفالت پل تالار– میدان قائم شهرشماره های تماس

021- 88707720

021- 88351667

آدرس

تهران ، يوسف آباد ، خيابان جهان آرا ، خيابان ٣١ ( شريفي ) ، پلاك ٥٢