a

پروژه ها بر اساس کارفرمایان نام کارفرما: اداره كل راه و ترابری استان سمنان

بزرگراه ها و راه های اصلی و فرعی
استان وضعیت پروژه نوع خدمات نام کارفرما طول پروژه نام پروژه
سمنان,خراسان رضوی, در دست اقدام نظارت اداره كل راه و ترابری استان سمنان 69 نظارت بر عملیات بهسازی و روکش آسفالت قطعه دوم محور شاهرود - سبزوار
سمنان,خراسان رضوی, در دست اقدام نظارت اداره كل راه و ترابری استان سمنان 30 نظارت بر عملیات اجرائی پروژه بهسازی و روکش آسفالت قطعه سوم محور شاهرود - سبزوارشماره های تماس

021- 88707720

021- 88351667

آدرس

تهران ، يوسف آباد ، خيابان جهان آرا ، خيابان ٣١ ( شريفي ) ، پلاك ٥٢