a

پروژه ها بر اساس کارفرمایان نام کارفرما: اداره كل راه و ترابری خراسان رضوی

بزرگراه ها و راه های اصلی و فرعی
استان وضعیت پروژه نوع خدمات نام کارفرما طول پروژه نام پروژه
خراسان رضوی در دست اقدام نظارت اداره كل راه و ترابری خراسان رضوی 170 نظارت بر عملیات اجرائی پروژه بهسازی و روکش آسفالت گرم قطعه 4 محور راه اصلی شاهرود – سبزوار باند شمالی و جنوبی سبزوار - کاهک
سمنان,خراسان رضوی, در دست اقدام مطالعات اداره كل راه و ترابری خراسان رضوی 85 مطالعات بهسازی و روکش آسفالت گرم قطعه 4 محور راه اصلی شاهرود – سبزوار
خراسان رضوی در دست اقدام مطالعات اداره كل راه و ترابری خراسان رضوی 117 مطالعات بهسازی محور برداسکن – انابد درونه - اسب کشانشماره های تماس

021- 88707720

021- 88351667

آدرس

تهران ، يوسف آباد ، خيابان جهان آرا ، خيابان ٣١ ( شريفي ) ، پلاك ٥٢