a

پروژه ها بر اساس کارفرمایان نام کارفرما: شهرداری منطقه 20

بزرگراه ها و راه های اصلی و فرعی
استان وضعیت پروژه نوع خدمات نام کارفرما طول پروژه نام پروژه
تهران در دست اقدام نظارت شهرداری منطقه 20 26 نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی مسیر حرم تا حرم حدفاصل تقاطع شهید رجایی تا اتوبان بهشت زهرا (صالح آباد)
تقاطعات غیر همسطح ، زیرگذرها و روگذرها
استان وضعیت پروژه نوع خدمات نام کارفرما طول پروژه نام پروژه
تهران در دست اقدام نظارت شهرداری منطقه 20 71 نظارت بر احداث مبدلهای قم و شهید رجائی واقع بر کمربندی شهرریشماره های تماس

021- 88707720

021- 88351667

آدرس

تهران ، يوسف آباد ، خيابان جهان آرا ، خيابان ٣١ ( شريفي ) ، پلاك ٥٢