a

پروژه ها بر اساس کارفرمایان نام کارفرما: شهرداری مشهد

تقاطعات غیر همسطح ، زیرگذرها و روگذرها
استان وضعیت پروژه نوع خدمات نام کارفرما طول پروژه نام پروژه
خراسان رضوی در دست اقدام مطالعات شهرداری مشهد 98m خدمات مشاوره ای مراحل اول و دوم تقاطع غیر همسطح میدان امام حسین (ع) با صد متری کمربندی شهر مشهدشماره های تماس

021- 88707720

021- 88351667

آدرس

تهران ، يوسف آباد ، خيابان جهان آرا ، خيابان ٣١ ( شريفي ) ، پلاك ٥٢