a

پروژه ها بر اساس کارفرمایان نام کارفرما: اداره كل راه و ترابری استان تهران

آزادراه ها
استان وضعیت پروژه نوع خدمات نام کارفرما طول پروژه نام پروژه
تهران,البرز, در دست اقدام نظارت اداره كل راه و ترابری استان تهران 25 نظارت بر عملیات ترمیم آسفالت قدیم و روکش آسفالت گرم آزادراه تهران - کرج
تهران,البرز, در دست اقدام نظارت اداره كل راه و ترابری استان تهران 25 نظارت بر اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت باند شمالی اتوبان تهران - کرج
تهران,البرز, در دست اقدام نظارت اداره كل راه و ترابری استان تهران 25 نظارت بر عملیات روکش آسفالت باند جنوبی تهران - کرجشماره های تماس

021- 88707720

021- 88351667

آدرس

تهران ، يوسف آباد ، خيابان جهان آرا ، خيابان ٣١ ( شريفي ) ، پلاك ٥٢