a

پروژه ها بر اساس نوع پروژه :تقاطعات غیر همسطح ، زیرگذرها و روگذرها

تقاطعات غیر همسطح ، زیرگذرها و روگذرها
استان وضعیت پروژه نوع خدمات نام کارفرما طول پروژه نام پروژه
قزوین در دست اقدام مطالعات وزارت راه و ترابري 21m مطالعات مرحله دوم روگذرهای آزادراه قزوین - زنجان (گیلوان و سایان)
اصفهان در دست اقدام مطالعات شهرداري اصفهان 121m مطالعات مراحل اول و دوم پل روگذر شیخ صدوق و پل روگذر سرهنگ
تهران در دست اقدام نظارت شهرداری منطقه 20 71 نظارت بر احداث مبدلهای قم و شهید رجائی واقع بر کمربندی شهرری
تهران در دست اقدام مطالعات سازمان مهندسي و عمران شهر تهران 12 مطالعات مراحل اول و دوم مسیر و مراحل اول و دوم پلها و مبدلها مسیر اختصاصی و دسترسی حرم تا حرم
تهران در دست اقدام نظارت سازمان مهندسي و عمران شهر تهران 309m نظارت بر اجرای طرح مبدلهای شهید رجائی شمالی، جوانمرد قصاب و راه آهن و عماد آورد و مبدل ورامین واقع بر کمربندی شهرری
تهران در دست اقدام نظارت سازمان مهندسي و عمران شهر تهران 13 نظارت بر اجرای احداث مبدل گلزار واقع بر بزرگراه همت (زین الدین)
تهران در دست اقدام مطالعات شرکت ايران خودرو سازه 540m مطالعات مراحل اول و دوم پل روگذر دسترسی به سایت شماره دو شرکت ایران خودرو
خراسان رضوی در دست اقدام مطالعات شهرداری مشهد 98m خدمات مشاوره ای مراحل اول و دوم تقاطع غیر همسطح میدان امام حسین (ع) با صد متری کمربندی شهر مشهد
تهران در دست اقدام مطالعات سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران 130m مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید محلاتی با بزرگراه بسیج و ادامه مسیر بزرگراه شهید محلاتی تا محور کمکی بسیجشماره های تماس

021- 88707720

021- 88351667

آدرس

تهران ، يوسف آباد ، خيابان جهان آرا ، خيابان ٣١ ( شريفي ) ، پلاك ٥٢