a

پروژه ها بر اساس نوع پروژه :پل

پل
استان وضعیت پروژه نوع خدمات نام کارفرما طول پروژه نام پروژه
فارس, در دست اقدام مطالعات وزارت راه و ترابري 160m مطالعات مراحل اول و دوم دو دستگاه پل واقع در محور محمله – چاه عینی – گله دار
تهران در دست اقدام نظارت سازمان مهندسي و عمران شهر تهران 72m نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای تابلیه فلزی پل تقاطع دارآباد – همت واقع بر بزرگراه همت (زین الدین)
تهران در دست اقدام مطالعات سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران 22دستگاه تهیه شناسنامه و تهیه طرح مقاوم سازی از پلهای تهران
قزوین,گیلان, در دست اقدام مطالعات وزارت راه و ترابري 1000m تهیه طرح نهایی و نقشه های اجرایی پل های بزرگ آزادراه قزوین- رشت (حدفاصل قزوین- منجیل) و نظارت بر اجرای آن هاشماره های تماس

021- 88707720

021- 88351667

آدرس

تهران ، يوسف آباد ، خيابان جهان آرا ، خيابان ٣١ ( شريفي ) ، پلاك ٥٢