a

پروژه ها بر اساس استان :قزوین

بزرگراه ها و راه های اصلی و فرعی
استان وضعیت پروژه نوع خدمات نام کارفرما طول پروژه نام پروژه
قزوین در دست اقدام نظارت وزارت راه و ترابري 16 نظارت بر عملیات اجرائی قطعه 5/الف طرح چهارخطه نمودن محور امامزاده هاشم– منجیل-قزوین (آزادراه قزوین - رشت)
قزوین در دست اقدام نظارت وزارت راه و ترابري 24 نظارت بر عملیات اجرائی قطعه 4/الف طرح چهارخطه نمودن محور امامزاده هاشم– منجیل-قزوین (آزادراه قزوین - رشت)
تقاطعات غیر همسطح ، زیرگذرها و روگذرها
استان وضعیت پروژه نوع خدمات نام کارفرما طول پروژه نام پروژه
قزوین در دست اقدام مطالعات وزارت راه و ترابري 21m مطالعات مرحله دوم روگذرهای آزادراه قزوین - زنجان (گیلوان و سایان)شماره های تماس

021- 88707720

021- 88351667

آدرس

تهران ، يوسف آباد ، خيابان جهان آرا ، خيابان ٣١ ( شريفي ) ، پلاك ٥٢